Wing Tsun Kung-Fu


„Walka nie powinna być niczym innym jak ostatecznością. Jest to zawsze strata zarówno dla atakującego jak i broniącego. Tak naprawdę, największym zwycięstwem jest niedopuszczenie do sytuacji zagrożenia. W Kung-Fu Wing Tsun bardzo powszechne jest motto- jeśli masz litość, nie walcz, jeśli musisz walczyć, nie miej litości. Jeżeli więc będziesz musiał walczyć w naszej w szkole pomożemy Ci abyś był na taką okoliczność przygotowany”

Kung-Fu Wing Tsun to jedna z najskuteczniejszych metod walki. Ćwicząc techniki Wing Tsun nie naśladujesz ruchów zwierząt tak, jak ma to miejsce w klasycznych odmianach kung-fu. Wing Tsun to nie są również wybrane, arbitralnie techniki pochodzące z różnych sztuk walki, których założenia często wzajemnie się wykluczają. Jest to kompletna, spójna sztuka walki o ponad trzystuletnim rodowodzie i tradycji, wywodząca się z południowych Chin.

Celem w Wing Tsun Kung-Fu jest możliwie najszybsze wyeliminowanie przeciwnika w taki sposób, aby nie był on w stanie podjąć dalszej walki. Właśnie taki cel przyświecał Wing Tsun od początku istnienia, ponieważ ta metoda walki powstała w czasie burzliwych czasów walk miedzy Chińczykami a Mandżurami. W Wing Tsun jest istotna nie siła fizyczna, masa czy wzrost, ale właśnie metoda walki, sposób podejścia do zagrożenia, szybkość oraz technika. Połączenie tych elementów sprawia, że nawet osoba mniejsza, lżejsza i fizycznie słabsza jest w stanieobronić się przed większym i silniejszym przeciwnikiem. Prostota i skuteczność tych technik sprawiają, że naukę Wing Tsun można podjąć niezależnie od wieku i płci.

Według chińskiej tradycji Wing Tsun Kung-Fu zostało stworzone przez kobietę, mniszkę Ng Mui, która po spaleniu przez wojska mandżurskie klasztoru Siu Lam (Shao Lin) prowadziła skromne życie w jednej z południowo-chińskich prowincji. Jej założeniem było oczyszczenie Szao Lin Kung Fu ze zbędnych i niepraktycznych elementów oraz dopracowanie najlepszych, najskuteczniejszych technik, które działałyby niezależnie od warunków fizycznych. W rezultacie powstała esencja stylów ćwiczonych przez mnichów z Szao Lin. Ze względu na postać Ng Mui oraz kobiety, której przekazała ona opracowane przez siebie techniki, Yim Wing Tsun (imię to oznacza Piękna Wiosna), często mówi się, że Wing Tsun Kuen jest stylem kobiecym.

WYKORZYSTYWANIE SIŁY PRZECIWNIKA– oznacza to, że nie przeciwstawiamy sile pochodzącej z masy ciała ludzkiego takiej samej siły. Styl ten stworzyła kobieta, a więc osoba teoretycznie słabsza fizycznie, aby móc walczyć z większymi i silniejszymi przeciwnikami. Gdyby oparła swoje techniki na zwykłej sile, takiej której używa się na siłowni czy przy podnoszeniu ciężarów, nie miałaby szans z kimś, kogo natura obdarzyła większą siłą i masą. Wiele sztuk i sportów walki twierdzi, że wykorzystują siłę przeciwnika, ale w większości przypadków jest to jedynie chwyt reklamowy.

TECHNIKI ŁAŃCUCHOWE– oznaczają ciągły atak, jedna technika przechodzi w drugą, w taki sposób, aby przeciwnik nawet jeśli obronił się przed jedną techniką, nie miał szansy na obronę przed kolejnymi. Typowym przykładem technik łańcuchowych są lin wan kuen – ciosy łańcuchowe.

CHI SAU i CHI GERK– „lepkie ręce” i „lepkie nogi” czyli „przylepianie się” do przeciwnika i pozostawanie z nim w kontakcie fizycznym. W
Wing Tsun po zadaniu np. serii ciosów nie odskakujemy od przeciwnika, ani nie wycofujemy się, lecz pozostajemy w zajętej pozycji, żeby prowadzić walkę w bliskim dystansie (pięści, dłonie), albo bardzo bliskim (łokcie, kolana). Walka kończy się wtedy, gdy przeciwnik nie jest wstanie jej kontynuować.

ATAKI NA CZUŁE MIEJSCA/ PUNKTY WITALNE- wykorzystujemy wiedzę o anatomii ciała ludzkiego, aby móc skutecznie walczyć z każdym przeciwnikiem. Wing Tsun nie jest sportem walki, więc ataki na czułe miejsce takie jak oczy, skroń, krocze, kolana są jak najbardziej na miejscu. Jeśli ktoś atakuje nas na ulicy, to na pewno nie chce się sprawdzać ani walczyć zgodnie z regułami fair-play. Wing Tsun pochodzi z czasów, kiedy pojedynki kończyły się dla przegranego śmiercią, albo ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Prawdziwa walka w sytuacji realnego zagrożenia wymaga ekstremalnych rozwiązań.

BRAK ELEMENTÓW POKAZOWYCH I AKROBATYCZNYCH– wiele stylów oraz sportów walki zawiera elementy, które w prawdziwej walce okazują się zupełnie niepraktyczne. Wysokie kopnięcia, techniki obrotowe oraz techniki z wyskoku mogą nie działać w sytuacji stresu i zagrożenia, a nawet stać się przyczyną porażki (odsłonięcie czułych punktów, niestabilność pozycji). Założeniem Wing Tsun, już na samym początku, było odrzucenie niepraktycznych technik. Koncepcja jest zgodna z aktualnymi zapotrzebowaniami na ochronę nas samych przed niebezpieczeństwem.

Instruktorzy


Magdalena Korczyk

Marcin Błaszak

5. stopień mistrzowski
(certyfikaty Fundacji Wing Tsun Kung-Fu Polska,
International Wing Tsun Association, Instruktora Samoobrony i Sportów walki)

Paweł Makosz

2. stopień mistrzowski
(certyfikaty Fundacji Wing Tsun Kung-Fu Polska,
International Wing Tsun Association, Instruktora Samoobrony i Sportów Walki)

Zapraszamy na darmowy trening próbny.

507-098-909